NHẬN KÝ GỦI BÁN VÀ CHO THUÊ

KHU MIDTOWN PHÚ MỸ HƯNG

CHỦ WEBSITE: ĐẶNG HOÀNG TUÂN

NHÀ ĐẤT TẠI TPHCM

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP - CHỌN GIẢI PHÁP TỐT NHẤT - GIÚP KHÁCH HÀNG ƯNG Ý

Kiểu Căn Hộ The Symphony Midtown M6

LOẠI 1 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ C1

1. Thông tin kiểu căn hộ

C1_TongQuan

2. Thiết kế kiểu căn hộ

C1_ThietKe

3. Vị trí kiểu căn hộ

C1_ViTri

LOẠI 1 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ C2-1 

1. Thông tin kiểu căn hộ

C2-1_TongQuan

2. Thiết kế kiểu căn hộ

C2-1_ThietKe

3. Vị trí kiểu căn hộ

C2-1_ViTri

LOẠI 1 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ C5

1. Thông tin kiểu căn hộ

C5_TongQuan

2. Thiết kế kiểu căn hộ

C5_ThietKe

3. Vị trí kiểu căn hộ

C5_ViTri

LOẠI 2 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ B1

1. Thông tin kiểu căn hộ

B1_TongQuan

2. Thiết kế kiểu căn hộ

B_1_ThietKe

3. Vị trí kiểu căn hộ

B1_MatBang

LOẠI 2 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ B2

Các căn hộ kiểu B2, B3-1, B3-2, B7 có diện tích và bố trí chức năng gần giống nhau.

1. Thông tin kiểu căn hộ

b2-1

2. Thiết kế kiểu căn hộ

b2-2

3. Vị trí kiểu căn hộ

b2-3

LOẠI 2 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ B-1

1. Thông tin kiểu căn hộ

b-1-1

2. Thiết kế kiểu căn hộ

2. Thiết kế kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

LOẠI 2 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ B4-1

1. Thông tin kiểu căn hộ

b4-1-1

2. Thiết kế kiểu căn hộ

2. Thiết kế kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

LOẠI 3 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ A-1

1. Thông tin kiểu căn hộ

A-1_TongQuan

2. Thiết kế kiểu căn hộ

2. Thiết kế kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

LOẠI 3 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ A1

Các căn hộ kiểu A1, A3-1 có diện tích và bố trí chức năng gần giống nhau.

1. Thông tin kiểu căn hộ

A1_TongQuan500

2. Thiết kế kiểu căn hộ

2. Thiết kế kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

LOẠI 3 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ A2

1. Thông tin kiểu căn hộ

A2_TongQuan500

2. Thiết kế kiểu căn hộ

2. Thiết kế kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

LOẠI 3 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ A3

Các căn hộ kiểu A3, A3-2 có diện tích và bố trí chức năng gần giống nhau

1. Thông tin kiểu căn hộ

A3_TongQuan

2. Thiết kế kiểu căn hộ

 

2. Thiết kế kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

LOẠI 3 PHÒNG NGỦ:

KIỂU CĂN HỘ A4

1. Thông tin kiểu căn hộ

KIỂU CĂN HỘ A4

2. Thiết kế kiểu căn hộ

2. Thiết kế kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

3. Vị trí kiểu căn hộ

ĐỒ NGỦ THỜI TRANG ZEZE - 002

SIZE TỪ: 47 - 80 KG CAO ĐẾN: 1,7M CHẤT LIỆU: THUN LẠNH, REN BỘ GỒMl: ĐẦM + QUẦN CHIP + ÁO CHOÀNG GIÁ BÁN 380,000Đ ZALO MUA HÀNG: 0944212138
13:34:00 PM - 29/12/2022

ĐỒ NGỦ THỜI TRANG ZEZE - 81010

SIZE TỪ: 47 - 80 KG CAO ĐẾN: 1,7M CHẤT LIỆU: THUN LẠNH, REN BỘ GỒMl: ĐẦM + QUẦN CHIP + ÁO CHOÀNG GIÁ BÁN 380,000Đ ZALO MUA HÀNG: 0944212138
12:59:00 PM - 29/12/2022
Xem thêm
 
Cam kết của chúng tôi
Nhận thông tin dự án
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Họ và tên *
Số điện thoại *

Copyright © 2017 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn