NHẬN KÝ GỦI BÁN VÀ CHO THUÊ

KHU MIDTOWN PHÚ MỸ HƯNG

CHỦ WEBSITE: ĐẶNG HOÀNG TUÂN

Công ty môi giới bất động sản

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP - CHỌN GIẢI PHÁP TỐT NHẤT - GIÚP KHÁCH HÀNG ƯNG Ý

Mặt bằng The Signature Midtown M7

MẶT BẰNG MIDTOWN M7

MatBangTongThe-mặt bằng midtown the signature

Mặt bằng tổng thể The Signature Midtown M7

Mặt bằng tầng trệt midtown the signature

Mặt bằng tầng trệt The Signature Midtown M7

Mặt bằng tầng hầm midtown the signature

Mặt bằng tầng hầm The Signature Midtown M7

Mặt bằng tầng 2 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 2 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 2 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 2 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 2 midtown the signature

Mặt bằng tầng 2 midtown the signature

Mặt bằng tầng 3 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 3 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 3 midtown the signature

Mặt bằng tầng 3 midtown the signature

Mặt bằng tầng 4 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 4 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 4 midtown the signature

Mặt bằng tầng 4 midtown the signature

Mặt bằng tầng 5 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 5 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 5 midtown the signature

Mặt bằng tầng 5 midtown the signature

Mặt bằng tầng 6 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 6 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 6 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 6 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 6 midtown the signature

Mặt bằng tầng 6 midtown the signature

Mặt bằng tầng 7,8,10,11,12A,14,16,17 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 7,8,10,11,12A,14,16,17 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 7,8,10,11,12A,14,16,17 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 7,8,10,11,12A,14,16,17 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 7,8,10,11,12A,14,16,17 midtown the signature

Mặt bằng tầng 7,8,10,11,12A,14,16,17 midtown the signature

Mặt bằng tầng 9,12,15 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 9,12,15 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 9,12,15 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 9,12,15 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 9,12,15 midtown the signature

Mặt bằng tầng 9,12,15 midtown the signature

Mặt bằng tầng 18 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 18 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 18 midtown the signature 2Mặt bằng tầng 18 midtown the signatureMặt bằng tầng 19 midtown the signature 1Mặt bằng tầng 19 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 19 midtown the signatureMặt bằng tầng 20 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 20 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 20 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 20 midtown the signature

Mặt bằng tầng 20 midtown the signature

Mặt bằng tầng 21 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 21 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 21 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 21 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 21 midtown the signature

Mặt bằng tầng 21 midtown the signature

Mặt bằng tầng 22 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 22 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 22 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 22 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 22 midtown the signature

Mặt bằng tầng 22 midtown the signature

Mặt bằng tầng 23 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 23 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 23 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 23 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 23 midtown the signature

Mặt bằng tầng 23 midtown the signature

Mặt bằng tầng 24 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 24 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 24 midtown the signature 2

Mặt bằng tầng 24 midtown the signature

Mặt bằng tầng 24 midtown the signature

Mặt bằng tầng 25 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 25 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 25 midtown the signature

Mặt bằng tầng 25 midtown the signature

Mặt bằng tầng 26 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 26 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 27 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 27 midtown the signature 1

Mặt bằng tầng 27 midtown the signature

Mặt bằng tầng 27 midtown the signature

 
Cam kết của chúng tôi
Nhận thông tin dự án
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Họ và tên *
Số điện thoại *

 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

Hotline